Region Sjælland
Region Hovedstaden
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark

Informationsvideo til voksne ordblinde

Test selv din læsning

Vil du gerne vide, hvor langt dine læsefærdigheder rækker? Så kan du prøve dem her. selvtest.nu

Voksen og ordblind! - i arbejde eller uden for arbejdsmarkedet

Alle personer med et varigt fysisk eller psykisk handicap kan søge om et hjælpemiddel eller forbrugsgode hos deres kommune. Du skal ansøge dine personlige hjælpemidler i din bopælskommune, som er den bevilgende myndighed. Ansøgningen til støtte i hjemmet og fritiden foregår via Serviceloven (§112) og kan oprettes digitalt via borger.dk, dette kræver dokumentation for dine behov for hjælpemidler. Hvis du er i arbejde, skal du sammen med din arbejdsgiver udfylde denne AB441 blanket, og sende blanketten til dit lokale Jobcenter i din bopælskommune, men vi anbefaler, at du får hjælp hos en af vores samarbejdspartnere med din ansøgning.

Du finder oversigten på vores samarbejdspartnere i din kommune ved at klikke på din region, herefter finder du din kommune og kontaktoplysninger på de fagpersoner, som kan hjælpe dig med udredning og undervisning i brugen af hjælpemidler indenfor skrivning og læsning til voksne.

De oplyste samarbejdspartnere har fagfolk, som alle er uddannet i brugen af de kompenserende hjælpemidler, som der er i vores produktsortiment, og kan derfor lave den bedste faglige vurdering, undervisning, individuel tilpasning, løbende support, samt sikre at du altid har adgang til en fagspecialist.

Har du spørgsmål til lovgivningen på beskæftigelsesområdet, kan du kontakte Specialfunktionen Job & Handicap 

Hvis du er under uddannelse

Mens du er under uddannelse, er det uddannelsesinstitutionen, der har forpligtelse til at hjælpe dig. Kontakt din studievejleder eller SPS (Special-Pædagogisk-Støtte)-vejleder. Læs mere på spsu.dk

Som medlem af ordblindeforeningen kan man også hente vejledning og støtte hos dem, læs mere på 
ordblindeforeningen.dk

Du kan også finde mere information på
Ordblindhed.dk 
Lovgivningen på hjælpemiddelområdet
Informationsvideo til voksne ordblinde
Facebook