Bestilling af demo licenser til bevillingssager

  • Licensen udløber efter 30 dage
  • Bestillingen er pr. sag / bruger, man kan ikke benytte samme login til flere sager. 
  • Der kan kun bestilles licenser af personale med en IKT aftale fra Bevilling Danmark ApS
  • Licenserne bliver leveret på din email adresse som er oplyst på din IKT aftale.
  • Bemærk at produkter fra Vitec MV  er en del af din IKT aftale og du kan benytte dit udlåns login til brugeren.